Ett axplock av pågående samt avslutade projekt.

 

Nytt projekt Nybyggnad av garage Ökne 1:7 Säffle 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Tillbyggnad bostadshus Majbergsda-len 20 Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt tillbyggnad enbostadshus Forsbacka 1:12 Åmål

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt Nybyggnad lastbilsverkstad Toveks Åmål 4:16

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt 

Nytt projekt. Nybyggnad fritidshus Gren 1:141 , Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. Fasadbyte Musikern 4, Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. Om- och tillbyggnad skjutbiograf, butik mm Steneby Prästgård 1:1 Steneby 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

Nytt projekt. Nybyggnad enbostdshus Ekebol 1:6 Dals Långed

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

Nytt projekt. Nybyggnad flerbostadshus 4 vån Kunghäll 13 Bengtsfors 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. Nybyggnad/rivning bef Fritidshus Näs 1: 21 Tanum

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

  Nytt projekt. Tillbyggnad enbostdshus Billingsfors 4:136

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. omläggning yttertak Billingsfors 4:165

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. tillbyggnad bostadshus Kastanjen 9, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Ängebo 1:54, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kallhem 1:21, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Torrskogs-Bön Höglund, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Åsnebo 1:13, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt. Renovering av Orma skärmanläggning Kungälv-Göteborg

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Vattenfall Vattenkraft AB att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt. tillbyggnad bostadshus  Violen 4, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt. Nybyggnad bostadshus  Orren 7, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt. Nybyggnad Stallbacken-Förskola, Ed

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt, Frontera AB, Brandskada Orust stensbo

AB Byggbasen har fätt i uppdrag att utföra kostnadsberäkning å rubr objekt

Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kvarnviken 2:27, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt, nybyggnad av lagerbyggnad Järnhandlaren 3, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt, tillbyggnad  Munkeröds Industri AB Järnhandlaren 7 gällande pannhus, parkerings- och upplagsytor mm  , Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt, tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 8, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt, Ombyggnad Brålanda kyrka

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Arkitekttriangeln att utföra kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Frontera AB, Brandskada Resö

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Frontera AB att utföra kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Nybyggnad av valmat yttertak Dalslands Sparbank Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 

Nytt projekt, Om- och Nybyggnad av Långeds Kraftstation Vattenfall

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt, Tillbyggnad kontor/lager TVH Nordic AB, Ed

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt, Tillbyggnad industrilokal FTG Moheda System AB Bäckefors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL mm för FTG Moheda System AB å rubr objekt

Nytt projekt, Trestad Center/Burger King

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL mm för Trestad Center AB å rubr objekt

Nytt projekt, Anläggning avloppsreningsanläggning Ödskölt

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL för för Bengtsfors Kommun å rubr objekt

Nytt projekt, Ombyggnad av Långeds Kraftstation Vattenfall

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL för Vattenfall å rubr objekt 

Nytt projekt, Tillbyggnad industrihall, nytt skärmtak och uppställningsplats  Munkeröd Industri AB  

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL för Munkeröd Industri AB å rubr objekt

Nytt projekt, påbyggnad av bef bottenplatta för virkestorkar Moelven Valåsen AB, Karlskoga

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra förfrågningsunderlag för Moelven å rubr objekt

Nytt projekt, Markarbeten mm Munkeröd Industri AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enl PBL för Munkeröd Industri AB å rubr objekt

Nytt projekt, Brandskada Trygg-Hansa

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra budgetkalkyl genom Frontera AB å rubr objekt

Nytt projekt, Om- och tillbyggnad av såghus Moelven Nössemark Trä AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra budgetkalkyl mm samt vara kontrollansvarig enl PBL för Moelven å rubr objekt

Nytt projekt, Omläggning av spåntak Laxarby kyrka, bårhus mm

AB Byggbasen/Roland Jonasson har fått uppdraget som teknisk byggkontrollant samt KA å rubr objekt av Svenska kyrkan/Laxarby Församling

Nytt projekt, Ombyggnad av Töllsjö kyrka

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning å rubr objekt av Arkitekttriangeln AB

Nytt projekt, Ombyggnad av personallokaler Överby vattenverk

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning å rubr objekt av Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten

Nytt projekt, nybyggnad av klyv/hyvleri Moelven Tom Heurlin AB, Ånimskog

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra förfrågningsunderla samt vara kontrollansvarig enl NPBL för Moelven å rubr objekt 

Nytt projekt, Hotell Dalia AB Bengtsfors, Ombyggnad Reception/Matsat/Toaletter

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra projektledning/kostnadsberäkning mm för Hotell Dalia AB å rubr objekt

Nytt projekt, Frontera AB, Brandskada Verkstad, Lagerlokal/Kontor, Skara

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt

Nytt projekt, Edshus AB, 

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra utredning/kostnadsberäkning gällande målningsarbeten.

Nytt projekt, Frontera AB, Brandskada Syltenäs

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt

Nytt projekt, nybyggnad av klyv/hyvleri Moelven Tom Heurlin AB, Ånimskog

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm för Moelven å rubr objekt

Nytt projekt, Tillbyggnad Lab- och pers.byggnad Trollhättan stad

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm för Arkitekttriangeln å rubr objekt

Nytt projekt, nybyggnad bostadshus Kumla efter brand, Ekeby Björka 2:9

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning/budgetkalkyl mm för Trygg-Hansa å rubr objekt.

Nytt projekt, nybyggnad flerbostadshus Ed efter brand, Edshus 4:33

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning/budgetkalkyl mm för Edshus/BBK å rubr objekt.

Nytt projekt, Om- och tillbyggnad Sandareds kyrka

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning/budgetkalkyl mm för Arkitekttriangeln å rubr objekt.

Nytt projekt, Nybyggnad panncentral Moelven Nössemark AB

AB Byggbasen/Roland Jonasson har fått i uppdrag att vara KA å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada panncentral i Ed, Länsförsäkringar

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm för Länsförsäkringar å rubr

Nytt projekt, Nybyggnad av lokaler för omkl mm Långevi

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Bengtsfors Kommun att utföra kostnadsberäkning/budgetkalkyl mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada Villa i Sollebrunn, Frontera AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra  kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt.

Nytt projekt

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Biab att utföra kostnadsberäkning på nybyggnad av Industrihall

Nytt projekt

Kostnadsberäkning ombyggnad Centrumhuset, Billingsfors gm Byggtjänst i billingsfors AB

Nytt Projekt

Kostnadsberäkning ombyggnad Bäckegården gm Bäckefors Hembyggds- och Framtidsförening

Nytt Projekt.

Värdering av industrifastighet Purtech, Ed inkl kontor, lager mm

Nya projekt, 2 st brandskador , Frontera AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra  kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada Villa Stenungsund, Frontera AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra  kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada Stall mm, Frontera AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra  kostnadsberäkning mm för Frontera AB å rubr objekt.

Nytt objekt, Ombyggnad Kommunhuset, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag av BBK att utföra budgetkalkyl å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada Ånimskog, Länsförsäkringar

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Länsförsäkringar utföra kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Ombyggnad hyreshus N Olympen hus 5

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Bengtsforshus AB att utföra kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nya projekt, 3 st brandskador (bostadshus)

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Frontera AB att utföra   kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Byggkontroll målningsentreprenad driftsbyggnader, församlingshem mm

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Laxarby-Vårvik Kyrkliga Samfällighet att handha bygg-kontroll mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Ombyggnad till lgh Kv Lantmannen 4, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Edson Fastigheter AB att handha projektledning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Brandskada verkstad/förråd i Vedum

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Frontera AB att utföra   kostnadsberäkning mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Ombyggn, Utemiljö Bengtsgården, Bengtsfors  Kommun 

AB Byggbasen har i fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning mm å rubr objekt. 

Nytt projekt, Ombyggn till förskola, Lövåsenskolan Billingsfors Bengtsfors  Kommun 

AB Byggbasen har i fått i uppdrag att utföra kostnadsberäkning å rubr objekt. 

 Nytt projekt, Div fritidsanläggningar, Bengtsfors Kommun

AB Byggbasen har i samarbete med BBK fått i uppdrag att utföra projektering/kostnadsberäk-ningar å div fritidsanaläggningar i kommunen 

Nytt projekt, Ombyggnad fastigheten Kvarnen Bengtsfors

AB Byggbasen har av Bengtsforshus AB fått uppdraget att utföra kostnadsberäkning/budget-kalkyl å rubr objekt.

Nytt projekt, Ombyggnad yttertak. ny ventilation mm för Västfrakt

AB Byggbasen har fått uppdraget att utföra budgetkalkyl gällande 2 st alternativ å rubr objekt av Västfrakt.

Nytt projekt, Ombyggnad till lgh Kv Lantmannen 4, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Edson Fastigheter AB att utföra budgetkalkyl å rubr objekt

Nytt projekt, Apotekaren 4, Bengtsfors.

AB Byggabsen har fått i uppdrad av BBK att utföra budgetkalkyl å rubr objekt.

Nyttprojekt, Ombyggnad rum till Kpr-WC Hotell Dalia.

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Bengtsfors Kommn att utföra budgetkalkyl mm å rubr objekt.

Nytt projekt, Ny Entré Hotell Dalia, Bengtsfors

Av Bengtsfors Kommun har AB Byggbasen fått i uppdrag att handha upphandlingar/inköp gällande varor /tjänster å rubr objekt.

 2008-09-11

Nytt projekt, Bengtsforshus AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra budgetkalkyler mm gällande ombyggnad av 3 st hyreshus, utv mark mm

2008-09-01 

Nytt projekt, Ombyggn Kungälvs Församlingshem

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Arkitekttriangeln att utföra budgetkalkyl mm å rubr objekt.

2008-07-17

Nytt projekt,

Brandskada Duvedalen, Skärhamn

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Frontera AB att utföra kostnadskalkyl mm å rubr objekt.

2008-07-15

Nytt projekt,

Olympen Förskola

AB Byggbasen har fått i uppdrag av BBK att utföra kostnadsberäkning mm gällande ombyggnad av tillagningskök mm å rubr objekt.

2008-05-19

 Pågående projekt, Moelven Nössemark Trä AB

AB Byggbasen utför div förtlöpande konsulttjänster å rubr projekt. 

2008-04-25

Nytt projekt, Brandskada Ällingseröd, Tjörns kommun

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Frontera AB att utföra kostnadskalkyler mm å rubr objekt.

 

2008-04-21

Nytt projekt, Fundament mm nytt sågintag Moelven Nössemark Trä AB

AB Byggbasen har fått i updrag att utföra handlingar, rambeskrivning mm å rubr objekt, vilket utföres i samarbete med BBK, Bengtsfors 

2008-04-17

Nytt projekt, Sprängbesiktningar, Säffle

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Murtjänst i Säffle AB att utföra sprängbesiktningar på c:a 8 st fastigheter.

Efterbesiktning kommer att ske 2008-05-05.

2008-04-01 

Nytt projekt, Ny entré, Hotell Dalia

AB Byggbasen har fått i uppdrag av Bengtsfors Kommun gm BBK att utföra kostnadskalkyler mm å rubr objekt.

 2008-02-27 

Nytt projekt, Ombyggnad Skatteverkets lokaler, Åmål

AB Byggbasen har fått i uppdrag av K G Johansson Förvaltning AB att utföra kostnadskalkyler å rubr. objekt

 2008-02-04 

Nytt projekt, Sågintag Moelven Nössemark Trä AB

AB Byggbasen har fått i uppdrag att utföra handlingar gällande schaktarbeten å rubr objekt, vilket utföres i samarbete med Bengtsfors Byggkonsult.

 2007-06-21

Nya objekt, Besiktningsuppdrag

AB Byggbasen, Roland Jonasson har fått i uppdrag att utföra slutbesiktningar mm gällande område Dalsland/Bohuslän mm för GAR-BO Försäkringar AB samt även Försäkrings AB Bostadsgaranti.(Byggfelsförsäkring/Färdigställandeförsäkring)

Utför konsulttjänster inom byggsektorn, såsom byggkalkyler, kontrollansvarig enligt PBL, besiktningar mm