Utför konsulttjänster inom byggsektorn

                      

 

 

 

Efter mångårig verksamhet inom Bygg- och anläggningsbranschen bedriver numera Byggbasen i Bengtsfors AB konsultverksamhet inom byggsektorn såsom besiktningar, kostnadsberäkningar, beskrivningar mm samt som certifierad kontrollansvarig med behörighet K certifikat SC2152-12 RISE Certifiering

 

 

 

Div referensobjekt:


Vattenfall Långeds kraftstation, ny stötbotten

 

 


 


Nytt spåntak Laxarby kyrka

 

 


Nytt intag långeds kraftstation

 

 


Nytt sugrör intag Långeds kraftstation

 

 


Nytt intag sugrör Långedskraftstation


Uppströms fångdamm intag G1 och G2 Långeds kraftstation


Aggregat G1 och G2 Långeds kraftstation

 Jag rekommenderar Din Studio

Aktuellt

 Nya KA projekt mm

Om- och tillbyggnad för skjutbiograf, butik  Steneby Prästgård 1:1
Ombyggnad/anpassning av lokal Bryggeriet 1 Åmål
Ombyggnad för hiss Bryggeriet 1 Åmål
Om- och tillbyggnad flerbostadshus samt nybyggnad förråds-
och kontorsbyggnad
Invändig ombyggnad, fasadändring och tillbyggnad Bagaren1 
Ombyggnad Kokare 5 mm Munksö Paper AB

 

Tillbyggnad/fasadändring bostadshus Häggen 7  
Nybyggnad enbostadshus Orren 7, Bengtsfors  
Tillbyggnad fritidshus Kallhem 1:21, Bengtfsors  
Nybyggnad fritidshus Ängebo 1:54, Bengtsfors  
Tillbyggnad enbostadshus Billingsfors 4.136  
Nybyggnad fritidshus Grean 1:141    
Tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 20  
Nybyggnad enbostadshus Högheden 1:3    
Tillbyggnad bostadshus Torrskog-Bön 1:66  
Nybyggnad fritidshus Slången 1:5    
Nybyggnad fritidshus Gummenäs 2:4    
Ombyggnad del av stallbyggnad till festlokal mm Nolby 1:191
Nybyggnad fritidshus Ärtemarks-Näs 1:30  
Nybyggnad fritidshus Högsbyn 1:32    
Nybyggnad fritidshus Uleviken 1:17    
Ombyggnad til Café Siken 2      
Nybyggnad bostadshus Ormansbyn 1:10    
Nybyggnad bostadshus och kompl.byggnad Bratterud 1:11
Nybyggnad industribyggnad Vättungen 1:408  
Tillbyggnad fritidshus Laxarvy Backa 3:105  
Nybyggnad bostadshus Sunserud 1:41    
Tillbyggnad fritidshus Grean 1:96    
Ändrad användning Gäddan 19      
Nybyggnad bostadshus Lund 1:26 Ed    
Nybyggnad pannanläggning Vättungen 1:399   
Tillbyggnad fritidshus Ärtemarks Orsbyn 1:23  
Om- och tillbyggnad bostadshus Ärtemarks-Näs 1:29
Nybyggnad parhus/Garage Ullerön 1:32    
Brygga Krokane 1:26        
Ombyygnad industrifastighet Motor 4u Ed 1;118  
Nybyggnad av fritidshus Nössemarks-Strand 1:154  

 

 

 Nytt projekt  Tillbyggnad enbostadshus Baldersnäs 1:120

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad 5 st fritidshus Furnäs 3:40 m fl Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt nybyggnad enbostadshus Högheden 1:3

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad för pannanläggning Dals Konfektyr AB Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 

Nytt projekt Ombyggnad för hiss Bryggeriet 1 Åmål

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Ombyggnad/ anpassning av lokal, handikappentré mm Bryggriet Åmål

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad av garage Suled 1:17 Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

  

Nytt projekt Tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 20 Bengtsfors 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. Nybyggnad fritidshus Grean 1:141 , Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. Om- och tillbyggnad skjutbiograf, butik mm Steneby Prästgård 1:1 Steneby 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

  Nytt projekt. Tillbyggnad enbostdshus Billingsfors 4:136

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Ängebo 1:54, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kallhem 1:21, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Torrskogs-Bön Höglund, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. Nybyggnad bostadshus  Orren 7, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kvarnviken 2:27, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt, tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 8, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.