AB Byggbasens bildgallei

AB Byggbasen utför projekthandlingar mm i samarbete med Bengtsfors Byggkonsult gällande nytt sågintag mm för Moelven Nössemark Trä AB.

Schaktarbeten för nytt sågintag c:a 40.000 m3.

Schaktarbeten för nytt sågintag c:a 40.000 m3.

Schaktarbeten för nytt sågintag c:a 40.000 m3.

Schaktarbeten för nytt sågintag c:a 40.000 m3.

Schaktarbeten för nytt sågintag c:a 40.000 m3.

Timmerhus Ängebo 1:102 Torrskog

 1