Utför konsulttjänster inom byggsektorn

                      

 

 

 

Efter mångårig verksamhet inom Bygg- och anläggningsbranschen bedriver numera Byggbasen i Bengtsfors AB konsultverksamhet inom byggsektorn såsom besiktningar, kostnadsberäkningar, beskrivningar mm samt som certifierad kontrollansvarig med behörighet K certifikat SC2152-12 RISE Certifiering

 

 

 

Div referensobjekt:


Vattenfall Långeds kraftstation, ny stötbotten

 

 


 


Nytt spåntak Laxarby kyrka

 

 


Nytt intag långeds kraftstation

 

 


Nytt sugrör intag Långeds kraftstation

 

 


Nytt intag sugrör Långedskraftstation


Uppströms fångdamm intag G1 och G2 Långeds kraftstation


Aggregat G1 och G2 Långeds kraftstation

Jag rekommenderar Din Studio

Aktuellt

 Nya KA projekt mm

 
Tillbyggnad/fasadändring bostadshus Häggen 7
Nybyggnad enbostadshus Orren 7, Bengtsfors
Tillbyggnad fritidshus Kallhem 1:21, Bengtfsors
Nybyggnad fritidshus Ängebo 1:54, Bengtsfors
Nybyggnad fritidshus Grean 1:141
Ombyggnad/anpassning av lokal Bryggeriet 1 Åmål
Ombyggnad för hiss Bryggeriet 1 Åmål
Nybyggnad enbostadshus Högheden 1:3
Till- och nybyggnad fritidshus och Carport Håbol-Äng 1.22
Nybyggnad fritidshus Slången 1:5
Tillbyggnad bostadshus, nybyggnad garage
Ombyggnad del av stallbyggnad till festlokal mm Nolby 1:191
Nybyggnad fritidshus Ärtemarks-Näs 1:30
Nybyggnad fritidshus Högsbyn 1:32
Ombyggnad til Café Siken 2
Nybyggnad bostadshus Ormansbyn 1:10
Nybyggnad bostadshus och kompl.byggnad Bratterud 1:11
Nybyggnad industribyggnad Vättungen 1:408
Invändig ombyggnad, fasadändring och tillbyggnad Bagaren1 
Nybyggnad bostadshus Sunserud 1:41
Tillbyggnad fritidshus Grean 1:96
Ombyggnad Kokare 5 mm Munksö Paper AB
Nybyggnad pannanläggning Vättungen 1:399 
Om- och tillbyggnad bostadshus Ärtemarks-Näs 1:29
Nybyggnad parhus/Garage Ullerön 1:32
Nybyggnad bostadshus Furnäs 3:162
Nybyggnad fritidshus Furnäs 3:160
Nybyggnad Sporthall Ekhagsskolan Baldesnäs 1:177
Nybyggnad enbostadshus Ärtemarks Bön 1:24
Tillbyggnad Kallförråd Eds Torp 4.5
Tillbyggbnad garage Kårslätt 1:17
Tillbygganda fritidshus Vallsjön 1:7
Nybyggnad fritidshus Bustelund 1:4