Utför konsulttjänster inom byggsektorn

                      

 

 

 

Efter mångårig verksamhet inom Bygg- och anläggningsbranschen bedriver numera Byggbasen i Bengtsfors AB konsultverksamhet inom byggsektorn såsom besiktningar, kostnadsberäkningar, beskrivningar mm samt som certifierad kontrollansvarig med behörighet K certifikat SC2152-12 RISE Certifiering

 

 

 

Div referensobjekt:


Vattenfall Långeds kraftstation, ny stötbotten

 

 


 


Nytt spåntak Laxarby kyrka

 

 


Nytt intag långeds kraftstation

 

 


Nytt sugrör intag Långeds kraftstation

 

 


Nytt intag sugrör Långedskraftstation


Uppströms fångdamm intag G1 och G2 Långeds kraftstation


Aggregat G1 och G2 Långeds kraftstation

 Jag rekommenderar Din Studio

Aktuellt

 Nya KA projekt mm

 

Ombyggnad personalrum FTG Cranes AB Vättungen 1:238
Tillbyggnad fritidshus Grean 1:96    
Ändrad användning Boken 7      
Ändrad användning Gäddan 19      
Nybyggnad bostadshus Lund 1:26 Ed    
Nybyggnad pannanläggning Vättungen 1:399   
Tillbyggnad fritidshus Ärtemarks Orsbyn 1:23  
Om- och tillbyggnad bostadshus Ärtemarks-Näs 1:29

Tillbyggnad fritidshus

Furnäs 3:40

Tillbyggnad fritidshus

Laxarvy Backa 3:105

 

Nybyggnad bostadshus

Sunserud 1:41

 

Nybyggnad fritidshus

Furnäs 3:159

 

Ombyggnad personalrum

FTG Cranes AB Vättungen 1:238

 

Ombyggnad Kokare 5 mm

Munksö Paper AB

 

Nybyggnad bostadshus Ormansbyn 1:10

Nybyggnad bostadshus och kompl.byggnad Bratterud 1:11

 

Nybyggnad industribyggnad Vättungen 1:408

 

 

Nybyggnad fritidshus Ärtemarks-Näs 1:30
Tillbyggand enbostdshus Håbols-Hult 1:50
Nybyggnad fritidshus Högsbyn 1:32
Nybyggnad fritidshus Nössemarks-Strand 1:53
Nybyggnad fritidshus Uleviken 1:17
Ombyggnad til Café Siken 2

Nybyggnad av fritidshus Nössemarks-Strand 1:154 

Nybyggnad av masikinhall Gesäters Berg 1:39

Tillbyggnad enbostadshus/garage Ed 1:154

 

Tillbyggnad Industribyggnad Majbergsåsen 1
 
Till- och nybyggnad fritidshus och Carport Håbol-Äng 1.22
 
Tillbyggnad av kök Ed 1:157
 
Nybyggnad fritidshus Slången 1:5
 
Nybyggnad fritidshus Gummenäs 2:4
 
Nybyggnad fritidshus Gunnarsnäs 1:11
 
Tillbyggnad bostadshus, nybyggnad garage
 
Anmälan om ändring av bärande delar av ett bostadshus
(ombyggnad av övre bostadsplanet)
 
Tillbyggnad enbostadshus Äng 5:22
 
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, caport Äng 2:9
 
Ombyggnad del av stallbyggnad till festlokal mm Nolby 1:191
 
Tillbyggnad av enbostadshus 2:19
 
Nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) Ed 4:163
 
Ombyggn. och mindre tillbyggn. av kyrkolokaler 
 till bostadslägenheter i plan 1 Ed 2:27
 
Nybyggnad maskinkall/förråd Hökesäter 5:33
 
Om- och tillbyggnad bostadshus Rölanda Högen 1:74
 
Ombyggnad av fd affärslokaler til lgh Ed 4:41
 

Nytt projekt  Tillbyggnad enbostadshus Baldersnäs 1:120

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad 5 st fritidshus Furnäs 3:40 m fl Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

Nytt projekt nybyggnad enbostadshus Högheden 1:3

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad för pannanläggning Dals Konfektyr AB Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 

Nytt projekt Ombyggnad för hiss Bryggeriet 1 Åmål

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Ombyggnad/ anpassning av lokal, handikappentré mm Bryggriet Åmål

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt Nybyggnad av garage Suled 1:17 Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

  

Nytt projekt Tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 20 Bengtsfors 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt. 

Nytt projekt. Nybyggnad fritidshus Grean 1:141 , Bengtsfors

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. Om- och tillbyggnad skjutbiograf, butik mm Steneby Prästgård 1:1 Steneby 

Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

  Nytt projekt. Tillbyggnad enbostdshus Billingsfors 4:136

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt

 Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Ängebo 1:54, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kallhem 1:21, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. nybyggnad fritidshus  Torrskogs-Bön Höglund, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. Nybyggnad bostadshus  Orren 7, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt. tillbyggnad fritidshus Kvarnviken 2:27, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.

 Nytt projekt, tillbyggnad bostadshus Majbergsdalen 8, Bengtsfors

AB Byggbasen har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig enligt PBL å rubr objekt.